Informácie

ORGANIZÁTOR

Slovenská rádiologická spoločnosť
Sekcia Muskuloskeletálnej rádiologie
Spoločnosť ambulantných ortopédov

KOORDINÁTOR PROGRAMU

MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice,
Bc. Ivana Čižmárová
mobil: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

HLAVNÉ TÉMY

VÝHODY A NEVÝHODY USG MSK DIAGNOSTIKY
ZÁKLADNÉ ANATOMICKÉ OBLASTI A INDIKÁCIE K MSK USG DIAGNOSTIKE ( NÁZORNÉ UKÁŽKY )
ÚVOD DO INJEKČNÝCH TECHNÍK POD USG KONTROLOU

ODBORNÝ PROGRAM

14.10.2022 14:00 – 19:00

TERMÍN A MIESTO KONANIA

Banský dom, Hodruša Hámre
14.10. – 15.10. 2022

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok: 30 €

Počet miest je obmedzený.

UBYTOVANIE

Účastníci, ktorí si rezervovali ubytovanie pri registrácii cez webstránku, majú ubytovanie rezervované v Banskom dome resp. v Apartmány Weissov dom. Informácie budú rozposlané účastníkom emailom.


Ostatní účastníci sa môžu ubytovať v Hoteli Salamadra 
https://salamandra.sk/kontakt/


Platba za ubytovanie je priamo v hoteli na recepcii.